משתתפים: הרבנים: י.מ. לוין, ש. שצדרוביצקי, ש. לורנץ, א. הירש, ש.י. גרוס, א.ריין, י. מזרחי, לייב לוין, ש. סירוקה.

פגישה עם שר החינוך: הרב לוין מוסר על הפגישה עם שר החינוך ביחד עם הרב מנחם פרוש. בפגישה דנו על הפגרה, כיתות חדשות, מורים ללימודי קודש, מלגות לממשיכים בישיבות, קיפוח במבנים, קיפוח בתקציבים והטבת היחס לחינוך העצמאי.  – השר הבטיח לשקול. 

המיסיון – הרב לוין מוסר כי ההפגנות של הפעילים נעשו ללא התייעצות עם אגו”י ויכולות להזיק. עיתון המודיע הבהיר שאגו”י אינה אחראית להפגנות. בגלל הפעילים מתרחקים צעירים רבים מאגו”י. 

מתיחות בין דתיים לבלתי דתיים – אגו”י נגד זריקת אבנים בשבת. 

הרב לורנץ אומר שהפעילים מסכנים את היהדות החרדית כולה ומציע לפעול דרך ראשי הישיבות לאסור על הצטרפות לפעילים. מבקש לפעול נגד זריקת אבנים בשבת אבל גם נגד האלימות המשטרתית נגד מפגינים חרדים. ומציע לדבר עם אשכול על המתיחות. 

מר גרוס אומר כי הציבור מזהה כל פעולה עם אגו”י וכי ראשי הישיבות איבדו שליטה על בני הישיבות. גם הוא חושב שיש צורך במשלחת אל ראש הממשלה שהחילונים אשמים בהגברת הפתיחות, להגיש הצעה לסדר בכנסת בשל אלימות המשטרה, ולהבהיר באמצעות פרסומים בחו”ל שבעוד הם מתייחסים בכבוד לדתות השונות, המיסיון הוא עניין אחר. 

הרב שצדרוביצקי אומר שצריך להסביר שמזרחי ופא”י היושבים בכנסת לא עושים דבר נגד המיסיון אלא רק אגו”י. חשוב לעסוק בהסברה. 

מר הירש סבור שצריך לעבוד רק מאחורי הקלעים ולהשאיר את העבודה מול בני הישיבות לראשי הישיבות עצמם. ממליץ על מסיבת עיתונאים בה תוסבר עמדת המפלגה בנושאים השונים. מסכים כי כדאי להיפגש עם ראש הממשלה אשכול. 

הרב ריין ממליץ על כנס של ראשי הישיבות. חושב שצריך לממן חלק מההגנה על בני השיבות שנעצרו. לארגן פגישות עם נציגים של ממשלות שונות כדי להבהיר שהמאבק נגד המיסיון אינו מאבק נגד הנצרות. מציין שזריקת אבנים בשבת היא נגד ההלכה. 

הרב מזרחי מעיר שהציבור החילוני מזהה כל פעולה של הפעילים כפעולה של אגו”י ושצריך לפרסם הבהרה ולהסביר. כך גם לגבי המאבק במיסיון. 

הרב לוין מסכם שבעיית הפעילים היא בעיה רצינית, יש לקיים קשר רציף עם ראשי הישיבות, צריך לקיים פעילות נגד המיסיון ולפעול במקביל להבהיר שלא מדובר בפעולה נגד הנצרות, צריך להיפגש עם ראש הממשלה אשכול ועם שר המשטרה שיטרית, לפעול בכנסת בעניין אלימות השוטרים, לצאת נגד זריקת האבנים בשבת לצד פעולה נגד חילול שבת.

לעניין המועצות הדתיות:

הרב לוין מדווח שבחלק מהמקומות כבר הוקמו מועצות דתיות. הוחלט כי יש לפנות אל שפירא ואל ורהפטיג. 

מרכז הגנים של אגו”י:

מרכז הגנים מונה כבר יותר מ-100 גנים. יש תמיכה של הממשלה, צריך לפעול לבחור בחכמה מי יהיו הנציגים של אגו”י במרכז הגנים. 

לעניין השופט חיים כהן:

היועמ”ש השיב מדוע החליט שלא להעמידו לדין. כתבו לו מכתב נוסף וחושבים שצריך להחזיר את הענין לכנסת או להגיש לבג”צ. 

שיכון:

חשוב להיפגש עם ויץ כדי לקדם בנית שיכונים בתל אביב, אשדוד ועוד. 

הקואליציה בבאר-שבע:

מר סירוקה מדווח שמפא”י הגיעו להסכמה עם מפ”ם. הם מעוניינים לצר את אגו”י אבל מפ”ם מתנגדים. המזרחי ידרשו צירוף נציגי אגו”י לקואליציה. מסכמים כי אם יהיו השיגים דתיים יכנסו לקואליציה ואם לא, לא יכנסו.

ישיבת ההנהלה המצומצמת של המרכז הארצי של הסתדרות אגודת ישראל, ו’ בתשרי תשכ”ד
-

תקציר:

משתתפים: הרבנים: י.מ. לוין, ש. שצדרוביצקי, ש. לורנץ, א. הירש, ש.י. גרוס, א.ריין, י. מזרחי, לייב לוין, ש. סירוקה. פגישה עם שר החינוך: הרב לוין מוסר על הפגישה עם שר החינוך ביחד עם הרב מנחם פרוש. בפגישה דנו על הפגרה, כיתות חדשות, מורים ללימודי קודש, מלגות לממשיכים בישיבות, קיפוח במבנים, קיפוח בתקציבים והטבת היחס לחינוך […]


קטגוריות:

, , , , , , , , , ,


הערות:

משתתפים: הרבנים: י.מ. לוין, ש. שצדרוביצקי, ש. לורנץ, א. הירש, ש.י. גרוס, א.ריין, י. מזרחי, לייב לוין, ש. סירוקה.

פגישה עם שר החינוך: הרב לוין מוסר על הפגישה עם שר החינוך ביחד עם הרב מנחם פרוש. בפגישה דנו על הפגרה, כיתות חדשות, מורים ללימודי קודש, מלגות לממשיכים בישיבות, קיפוח במבנים, קיפוח בתקציבים והטבת היחס לחינוך העצמאי.  – השר הבטיח לשקול. 

המיסיון – הרב לוין מוסר כי ההפגנות של הפעילים נעשו ללא התייעצות עם אגו”י ויכולות להזיק. עיתון המודיע הבהיר שאגו”י אינה אחראית להפגנות. בגלל הפעילים מתרחקים צעירים רבים מאגו”י. 

מתיחות בין דתיים לבלתי דתיים – אגו”י נגד זריקת אבנים בשבת. 

הרב לורנץ אומר שהפעילים מסכנים את היהדות החרדית כולה ומציע לפעול דרך ראשי הישיבות לאסור על הצטרפות לפעילים. מבקש לפעול נגד זריקת אבנים בשבת אבל גם נגד האלימות המשטרתית נגד מפגינים חרדים. ומציע לדבר עם אשכול על המתיחות. 

מר גרוס אומר כי הציבור מזהה כל פעולה עם אגו”י וכי ראשי הישיבות איבדו שליטה על בני הישיבות. גם הוא חושב שיש צורך במשלחת אל ראש הממשלה שהחילונים אשמים בהגברת הפתיחות, להגיש הצעה לסדר בכנסת בשל אלימות המשטרה, ולהבהיר באמצעות פרסומים בחו”ל שבעוד הם מתייחסים בכבוד לדתות השונות, המיסיון הוא עניין אחר. 

הרב שצדרוביצקי אומר שצריך להסביר שמזרחי ופא”י היושבים בכנסת לא עושים דבר נגד המיסיון אלא רק אגו”י. חשוב לעסוק בהסברה. 

מר הירש סבור שצריך לעבוד רק מאחורי הקלעים ולהשאיר את העבודה מול בני הישיבות לראשי הישיבות עצמם. ממליץ על מסיבת עיתונאים בה תוסבר עמדת המפלגה בנושאים השונים. מסכים כי כדאי להיפגש עם ראש הממשלה אשכול. 

הרב ריין ממליץ על כנס של ראשי הישיבות. חושב שצריך לממן חלק מההגנה על בני השיבות שנעצרו. לארגן פגישות עם נציגים של ממשלות שונות כדי להבהיר שהמאבק נגד המיסיון אינו מאבק נגד הנצרות. מציין שזריקת אבנים בשבת היא נגד ההלכה. 

הרב מזרחי מעיר שהציבור החילוני מזהה כל פעולה של הפעילים כפעולה של אגו”י ושצריך לפרסם הבהרה ולהסביר. כך גם לגבי המאבק במיסיון. 

הרב לוין מסכם שבעיית הפעילים היא בעיה רצינית, יש לקיים קשר רציף עם ראשי הישיבות, צריך לקיים פעילות נגד המיסיון ולפעול במקביל להבהיר שלא מדובר בפעולה נגד הנצרות, צריך להיפגש עם ראש הממשלה אשכול ועם שר המשטרה שיטרית, לפעול בכנסת בעניין אלימות השוטרים, לצאת נגד זריקת האבנים בשבת לצד פעולה נגד חילול שבת.

לעניין המועצות הדתיות:

הרב לוין מדווח שבחלק מהמקומות כבר הוקמו מועצות דתיות. הוחלט כי יש לפנות אל שפירא ואל ורהפטיג. 

מרכז הגנים של אגו”י:

מרכז הגנים מונה כבר יותר מ-100 גנים. יש תמיכה של הממשלה, צריך לפעול לבחור בחכמה מי יהיו הנציגים של אגו”י במרכז הגנים. 

לעניין השופט חיים כהן:

היועמ”ש השיב מדוע החליט שלא להעמידו לדין. כתבו לו מכתב נוסף וחושבים שצריך להחזיר את הענין לכנסת או להגיש לבג”צ. 

שיכון:

חשוב להיפגש עם ויץ כדי לקדם בנית שיכונים בתל אביב, אשדוד ועוד. 

הקואליציה בבאר-שבע:

מר סירוקה מדווח שמפא”י הגיעו להסכמה עם מפ”ם. הם מעוניינים לצר את אגו”י אבל מפ”ם מתנגדים. המזרחי ידרשו צירוף נציגי אגו”י לקואליציה. מסכמים כי אם יהיו השיגים דתיים יכנסו לקואליציה ואם לא, לא יכנסו.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

219-222


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה