(בראש השולחן מימין לשמאל) הפטריארך של ירושלים, ד”ר יעקב הרצוג מנכ”ל לשכת רה”מ, יעקב שמשון שפירא שר המשפטים, זרח ורהפטיג שר הדתות, אשכול, עדי יפה מזכיר רה”מ, והרב יצחק ניסים הראשון לציון

לשכת רה”מ, ירושלים 7.6.1967 

זכויות שמורות פוטו אמקה בע”מ ירושלים – רחביה, קרן קיימת 27. טל. 39970. 18284/23

בעל זכויות: פוטו אמקה

ישיבה עם ראשי העדות לאחר איחוד ירושלים
07/06/1967-

תקציר:

(בראש השולחן מימין לשמאל) הפטריארך של ירושלים, ד”ר יעקב הרצוג מנכ”ל לשכת רה”מ, יעקב שמשון שפירא שר המשפטים, זרח ורהפטיג שר הדתות, אשכול, עדי יפה מזכיר רה”מ, והרב יצחק ניסים הראשון לציון לשכת רה”מ, ירושלים 7.6.1967  זכויות שמורות פוטו אמקה בע”מ ירושלים – רחביה, קרן קיימת 27. טל. 39970. 18284/23 בעל זכויות: פוטו אמקה


קטגוריות:

, ,


הערות:

(בראש השולחן מימין לשמאל) הפטריארך של ירושלים, ד”ר יעקב הרצוג מנכ”ל לשכת רה”מ, יעקב שמשון שפירא שר המשפטים, זרח ורהפטיג שר הדתות, אשכול, עדי יפה מזכיר רה”מ, והרב יצחק ניסים הראשון לציון

לשכת רה”מ, ירושלים 7.6.1967 

זכויות שמורות פוטו אמקה בע”מ ירושלים – רחביה, קרן קיימת 27. טל. 39970. 18284/23

בעל זכויות: פוטו אמקה


קובץ מקור:

YLEF-105


עמודים בארכיון:

YLE-1967-06-07-04851


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 04.01.2022
הורדת המסמך

עריכה