משתתפים: ראש הממשלה, סגן השר שערי, ח”כ ג. האוזנר, ח”כ גולן.

אשכול טוען נגדם כי “לע” לא עשו נכון כאשר הצביעו בהסתדרות בעד תוספת יוקר. הוא טוען כי אי מתן תוספת היוקר יסייע לנותני העבודה.

אל מול הטענות שבחברת החשמל ובצים כן ניתנו תוספת יוקר עורך אשכול בירור טלפוני ומבהיר כי מדובר בהסכם קודם וצנוע העוסק בתוספת שכר ולא בתוספת יוקר. 

אשכול מציע: “לא משלמים תוספת יוקר ולא משלמים תוספת שכר – לטובת העתיד, אך בתמורה יוטלו מיסים על העצמאיים ובעלי הכנסות גבוהות ובעלי דיוינדנות על כל הכנסה גבוהה מן הממוצע בשנים האחרונות“.

ישיבה עם ה-לע, 1.2.1967
01/02/1967-

תקציר:

משתתפים: ראש הממשלה, סגן השר שערי, ח”כ ג. האוזנר, ח”כ גולן. אשכול טוען נגדם כי “לע” לא עשו נכון כאשר הצביעו בהסתדרות בעד תוספת יוקר. הוא טוען כי אי מתן תוספת היוקר יסייע לנותני העבודה. אל מול הטענות שבחברת החשמל ובצים כן ניתנו תוספת יוקר עורך אשכול בירור טלפוני ומבהיר כי מדובר בהסכם קודם וצנוע […]


קטגוריות:

,


הערות:

משתתפים: ראש הממשלה, סגן השר שערי, ח”כ ג. האוזנר, ח”כ גולן.

אשכול טוען נגדם כי “לע” לא עשו נכון כאשר הצביעו בהסתדרות בעד תוספת יוקר. הוא טוען כי אי מתן תוספת היוקר יסייע לנותני העבודה.

אל מול הטענות שבחברת החשמל ובצים כן ניתנו תוספת יוקר עורך אשכול בירור טלפוני ומבהיר כי מדובר בהסכם קודם וצנוע העוסק בתוספת שכר ולא בתוספת יוקר. 

אשכול מציע: “לא משלמים תוספת יוקר ולא משלמים תוספת שכר – לטובת העתיד, אך בתמורה יוטלו מיסים על העצמאיים ובעלי הכנסות גבוהות ובעלי דיוינדנות על כל הכנסה גבוהה מן הממוצע בשנים האחרונות“.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

190-201


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה