טדי קולק משיב על ענייני הטלוויזיה לקראת פגישה עם עיתונאים, 28.7.1964
28/07/1964-

תקציר:

טדי קולק שולח תזכיר לראש הממשלה הכולל תשובות לשאלות עיתונאים בעניין הטלוויזיה ופרטים נוספים: הטלוויזיה החינוכית תתחיל בשידוריה עם תחילת שנת הלימודים תשכ”ו. בתחילה תשדר אל 30-40 בתי ספר יהודים וערביים, תתמקד בתחילה במתמטיקה, מדעי הטבע ואנגלית. משך כל שיעור חצי שעה ומכוון לכיתות הגבוהות של בתי הספר היסודיים והנמוכות של בתי הספר התיכוניים.
הטלוויזיה הכללית – העיכובים הם בגלל התנגדויות בממשלה ובכנסת. עם זאת ראש הממשלה שצפה את הנולד ביקש להתכונן לשידורים בני שעה בכל יום בשפה עברית וחצי שעה בשפה הערבית. השידורים צפויים להתחיל בקיץ 1967, עם מסירת מערכת השידור של הטלוויזיה הלימודית על ידי הרוטשילדים לממשלה. בכל מקרה אפשר להיות מוכנים לשידורים סדירים שנה לאחר החלטת ממשלה בנושא.
מאחר ולא נתקבלה החלטה על הקמת טלוויזיה גם לא הוחלט על המסגרת הארגונית המתאימה. עם זאת פועלים לפי הנחה שקול ישראל יהיה התשתית ולכן הוטל על קול ישראל להתחיל להיערך וליצור את הקשרים המתבקשים עם גופים בינ”ל שונים.
בעניין הסידורים הטכניים, המשדר העומד לקום בימים אלה יכול לכסות את הארץ מחדרה ועד קריית גת, בהשקעה לא גדולה של כ-מיליון וחצי לירות ניתן יהיה לכסות את כל רחבי הארץ. ההוצאה הגדולה למשק הלאומי תבוא לידי ביטוי ברכישת מקלטי טלוויזיה ויתכן ויש לשקול הורדת המסים על המכשירים המיועדים למקלטים, מועדונים עיירות פיתוח וישובים חקלאיים.
בשלב זה חושבים על ארבע שעות שידור ביום – שלוש למבוגרים ושעה אחת לבתי הספר – שידור בהיקף כזה יעלה כ-6 מיליון לירות לשנה.


קטגוריות:

, , , ,


קובץ מקור:

28


עמודים בארכיון:

197-199


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 20.04.2020
הורדת המסמך

עריכה