(במרכז) יעקב ארנון מנכ”ל משרד האוצר, אשכול וסריל בנטינג רוג’רס רייט שר הבינוי של סיירה לאונה

דוד חריס צלם עתונות רח’ הפורצים 5 ירושלים טל. 31962. אוגוסט 1960 חתימת הסכם עם סיירה ליאונה. 4034

צלם ובעל זכויות: דוד חריס

חתימת חוזה עם משלחת סיירה לאונה
16/08/1960-

תקציר:

(במרכז) יעקב ארנון מנכ”ל משרד האוצר, אשכול וסריל בנטינג רוג’רס רייט שר הבינוי של סיירה לאונה דוד חריס צלם עתונות רח’ הפורצים 5 ירושלים טל. 31962. אוגוסט 1960 חתימת הסכם עם סיירה ליאונה. 4034 צלם ובעל זכויות: דוד חריס


קטגוריות:

, ,


הערות:

(במרכז) יעקב ארנון מנכ”ל משרד האוצר, אשכול וסריל בנטינג רוג’רס רייט שר הבינוי של סיירה לאונה

דוד חריס צלם עתונות רח’ הפורצים 5 ירושלים טל. 31962. אוגוסט 1960 חתימת הסכם עם סיירה ליאונה. 4034

צלם ובעל זכויות: דוד חריס


קובץ מקור:

YLEF-005


עמודים בארכיון:

YLE-1960-08-16-05870


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 30.12.2021
הורדת המסמך

עריכה