משתתפים: ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול; מר י. שופמן; מר י. מזור; מר ר. ילין; מר י. קלרמן.

קלרמן מציג: זוהי משלחת של הנהלת ז’בוטינסקי שמגיעה לפגוש את רוה”מ לאחר שלפני שנה החלו בפעולות להעלאת עצמותיו של ז’בוטינסקי לקבורה. הטקס של גילוי המצבה יתקיים ביום כ”ט בתמוז במלאת 25 שנים לפטירתו. 

המשלחת הגיעה לפגישה כדי להזמין את ראש הממשלה להשתתף בטקס.

שופמן מבהיר כי לא מדובר רק בהזמנה פורמלית אלא ברצון אמיתי להשתתפות לוי אשכול ושאר חברי הממשלה. 

ילין מסביר כי חבר הנאמנים של הר הרצל מטעם הממשלה סייעו בתכנון המצבה. 

אשכול עונה כי יבדוק את לוח השנה ו”כל מיני צרות” ויודיע אם יוכל להשתתף.

חרות – 14.7.1965
14/07/1965-

תקציר:

משתתפים: ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול; מר י. שופמן; מר י. מזור; מר ר. ילין; מר י. קלרמן. קלרמן מציג: זוהי משלחת של הנהלת ז’בוטינסקי שמגיעה לפגוש את רוה”מ לאחר שלפני שנה החלו בפעולות להעלאת עצמותיו של ז’בוטינסקי לקבורה. הטקס של גילוי המצבה יתקיים ביום כ”ט בתמוז במלאת 25 שנים לפטירתו.  המשלחת הגיעה לפגישה […]


קטגוריות:


הערות:

משתתפים: ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול; מר י. שופמן; מר י. מזור; מר ר. ילין; מר י. קלרמן.

קלרמן מציג: זוהי משלחת של הנהלת ז’בוטינסקי שמגיעה לפגוש את רוה”מ לאחר שלפני שנה החלו בפעולות להעלאת עצמותיו של ז’בוטינסקי לקבורה. הטקס של גילוי המצבה יתקיים ביום כ”ט בתמוז במלאת 25 שנים לפטירתו. 

המשלחת הגיעה לפגישה כדי להזמין את ראש הממשלה להשתתף בטקס.

שופמן מבהיר כי לא מדובר רק בהזמנה פורמלית אלא ברצון אמיתי להשתתפות לוי אשכול ושאר חברי הממשלה. 

ילין מסביר כי חבר הנאמנים של הר הרצל מטעם הממשלה סייעו בתכנון המצבה. 

אשכול עונה כי יבדוק את לוח השנה ו”כל מיני צרות” ויודיע אם יוכל להשתתף.


קובץ מקור:

540


עמודים בארכיון:

162-164


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 27.12.2021
הורדת המסמך

עריכה