אשכול מברך את ראשי העדה הדרוזית. (מימין לשמאל) אשכול, ג’באר מועדי ח”כ

נבי שועייב, כפר חיטין

חגיגת נבי שועייב 25.4.65. 32589

חגיגות נבי שועייב
25/04/1965-

תקציר:

אשכול מברך את ראשי העדה הדרוזית. (מימין לשמאל) אשכול, ג’באר מועדי ח”כ נבי שועייב, כפר חיטין חגיגת נבי שועייב 25.4.65. 32589


קטגוריות:

,


הערות:

אשכול מברך את ראשי העדה הדרוזית. (מימין לשמאל) אשכול, ג’באר מועדי ח”כ

נבי שועייב, כפר חיטין

חגיגת נבי שועייב 25.4.65. 32589


קובץ מקור:

YLEF-001


עמודים בארכיון:

YLE-1965-04-25-06644


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 02.01.2022
הורדת המסמך

עריכה