אשכול חולץ את נעליו לפני כניסה למתחם הקדוש של נבי שועייב. (שני משמאל) זרח ורהפיג שר הדתות

חגיגת נבי שועייב 25.4.65. 32595

חגיגות נבי שועייב
25/04/1965-

תקציר:

אשכול חולץ את נעליו לפני כניסה למתחם הקדוש של נבי שועייב. (שני משמאל) זרח ורהפיג שר הדתות חגיגת נבי שועייב 25.4.65. 32595


קטגוריות:

,


הערות:

אשכול חולץ את נעליו לפני כניסה למתחם הקדוש של נבי שועייב. (שני משמאל) זרח ורהפיג שר הדתות

חגיגת נבי שועייב 25.4.65. 32595


קובץ מקור:

YLEF-001


עמודים בארכיון:

YLE-1965-04-25-06648


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 02.01.2022
הורדת המסמך

עריכה