ראש-הממשלה לוי אשכול יושב ליד המיקרופון, מאחוריו דיוקן של זאב ז’בוטינסקי

בנייני האומה, ירושלים 26/6/1966

photo
by
jack goren
4 san martin str 36753
jerusalem israel

eshkol at “herut” party congress portrait in background is jabotinsky

צלם: ג’ק גורן

ועידת מפלגת חירות
26/06/1966-

תקציר:

ראש-הממשלה לוי אשכול יושב ליד המיקרופון, מאחוריו דיוקן של זאב ז’בוטינסקי בנייני האומה, ירושלים 26/6/1966 photo by jack goren 4 san martin str 36753 jerusalem israel eshkol at “herut” party congress portrait in background is jabotinsky צלם: ג’ק גורן


קטגוריות:

, ,


הערות:

ראש-הממשלה לוי אשכול יושב ליד המיקרופון, מאחוריו דיוקן של זאב ז’בוטינסקי

בנייני האומה, ירושלים 26/6/1966

photo
by
jack goren
4 san martin str 36753
jerusalem israel

eshkol at “herut” party congress portrait in background is jabotinsky

צלם: ג’ק גורן


קובץ מקור:

YLEF-102


עמודים בארכיון:

YLE-1966-06-26-07882


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 03.01.2022
הורדת המסמך

עריכה