(שורה ראשונה שני מימין) אשכול ודוד הורוביץ נגיד בנק ישראל, (שורה שניה מימין) אלישבע, יעקב ארנון מנכ”ל משרד האוצר ועקיבא גוברין יו”ר הועדה הכלכלית.

1959. 62. 90% 21,5 ס”מ

ועידת הבנק העולמי
-

תקציר:

(שורה ראשונה שני מימין) אשכול ודוד הורוביץ נגיד בנק ישראל, (שורה שניה מימין) אלישבע, יעקב ארנון מנכ”ל משרד האוצר ועקיבא גוברין יו”ר הועדה הכלכלית. 1959. 62. 90% 21,5 ס”מ


קטגוריות:

,


הערות:

(שורה ראשונה שני מימין) אשכול ודוד הורוביץ נגיד בנק ישראל, (שורה שניה מימין) אלישבע, יעקב ארנון מנכ”ל משרד האוצר ועקיבא גוברין יו”ר הועדה הכלכלית.

1959. 62. 90% 21,5 ס”מ


קובץ מקור:

YLEF-004


עמודים בארכיון:

YLE-1959-10-05664


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 30.12.2021
הורדת המסמך

עריכה