אשכול נואם מעל דוכן הנואמים, בשולחן לשמאלו בן גוריון 17/2/1965

חתימה: COPYRIGHT ZWI GLASER PRESS-PHOTOGRAPHER 58, EINSTIEN ST, RAMAT-AVIV ISRAEL TEL. 44091; בעיפרון: 2018-20

 

צלם ובעל זכויות: ZWI GLASER

ועידה 10 של מפא”י
17/02/1965-

תקציר:

אשכול נואם מעל דוכן הנואמים, בשולחן לשמאלו בן גוריון 17/2/1965 חתימה: COPYRIGHT ZWI GLASER PRESS-PHOTOGRAPHER 58, EINSTIEN ST, RAMAT-AVIV ISRAEL TEL. 44091; בעיפרון: 2018-20   צלם ובעל זכויות: ZWI GLASER


קטגוריות:

,


הערות:

אשכול נואם מעל דוכן הנואמים, בשולחן לשמאלו בן גוריון 17/2/1965

חתימה: COPYRIGHT ZWI GLASER PRESS-PHOTOGRAPHER 58, EINSTIEN ST, RAMAT-AVIV ISRAEL TEL. 44091; בעיפרון: 2018-20

 

צלם ובעל זכויות: ZWI GLASER


קובץ מקור:

YLEF-001


עמודים בארכיון:

YLE-1965-02-17-00172


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 02.01.2022
הורדת המסמך

עריכה