אשכול נואם בקונגרס, ירושלים ינואר 1965.

חתימה: דוד חריס צלם עתונות רח’ הפורצים 5 ירושלים טל. 31962; בעט: י-ם פתילת הכנסת 22.11.65; בעט: י-ם ינואר 1965; בעיפרון: 19468 בקונגרס הציוני הכ”ה

הקונגרס הציוני ה25
-

תקציר:

אשכול נואם בקונגרס, ירושלים ינואר 1965. חתימה: דוד חריס צלם עתונות רח’ הפורצים 5 ירושלים טל. 31962; בעט: י-ם פתילת הכנסת 22.11.65; בעט: י-ם ינואר 1965; בעיפרון: 19468 בקונגרס הציוני הכ”ה


קטגוריות:


הערות:

אשכול נואם בקונגרס, ירושלים ינואר 1965.

חתימה: דוד חריס צלם עתונות רח’ הפורצים 5 ירושלים טל. 31962; בעט: י-ם פתילת הכנסת 22.11.65; בעט: י-ם ינואר 1965; בעיפרון: 19468 בקונגרס הציוני הכ”ה


קובץ מקור:

YLEF-002


עמודים בארכיון:

YLE-1965-01-00303


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 02.01.2022
הורדת המסמך

עריכה