הצהרת ראש הממשלה לדיווח NBC, אנגלית, 9.12.1964
09/12/1964-

תקציר:

המים הם הבסיס לכל תכנית פיתוח בישראל; פרויקט המוביל הארצי נמצא כולו בתוך תחומי מדינת ישראל; התכנית מתאימה לתכנית המים של הנשיא אייזנהאור משנת 1955; מדינת ישראל לא תסבול שום התערבות בתכניות המים שלה; צינורות המוביל הארצי משתמשים ב95% מעתודות המים ורק הים נשאר; תודות לנשיא ג’ונסון מתבצעת עבודה על התפלת מי ים; הידע והניסיון מהפרויקט ישותף עם שאר מדינות העולם;


קטגוריות:

, , , , ,


קובץ מקור:

28


עמודים בארכיון:

32-33


המסמך הועלה על ידי: תמי מולד חיו בתאריך: 28.01.2018
הורדת המסמך

עריכה