[שירות נשים, הכשרה מקצועית]

הודעת ראש הממשלה לכנסת בדבר קיצור השירות בצה”ל, 18.12.1963
18/12/1963-

תקציר:

מודיע לכנסת על החלטת הממשלה מיום 15.12.1963 בדבר משך השירות בצה”ל:
קיצור תקופת השירות הסדיר בצה”ל בארבעה חודשים – לבנים החל משנתון שיגויס במאי 1964, לבנות החל משנתון שגויס כבר ביוני 1963.
החלטה זו תצא לפועל ע”י פרסום צו מתאים, ולא על ידי שינוי חוק שרות הביטחון. וזאת על מנת להיערך לשינויים שעוד יגיעו בגודל השנתונים לעומת צרכי צה”ל.
השיקולים שעמדו בבסיס קבלת ההחלטה:
לא לפגוע בכושרו ויכולתו של צה”ל למלא את תפקידו.
עקרון חובת התגייסות לשירות של כל אחד ואחת.
עקרון של משך שירות שווה לכולם
שמירה על כושר ויכולת הנח”ל ומפעלי החינוך במסגרת צה”ל.
קיום החובה והזכות של שירות הבנות בצה”ל, שירות שלמרות הדעות החלוקות בנושא, יש לו ערך וחשיבות גדולה.
לצד קיצור השירות צה”ל נערך להגדלת היקף פעילות הנח”ל. עוד נערך צה”ל להכפיל את ההכשרה במקצועות הטכניים השונים לאלפי בני נוער בגילאי 16-17 כך שיתגייסו כשהם מצוידים בידע ובהכשרה המתאימה ולאחר שחרורם מהצבא ישמשו נכס חשוב ומועיל למשק הלאומי.
נכונות צה”ל לשחרר חיילים וחיילות הנדרשים לעבודות הוראה בספר ובאזורי הפיתוח תמשיך להתרחב לפי היכולת.
בבדיקה נמצא כי קיצור השירות ישחרר למשק ידיים עובדות וכך יגדל כושר הייצור של המשק בהיקף של כעשרים מיליון לירות.
קיצור השירות אינו מעיד על הרפיה במתח הביטחוני. המאבק בחזית הביטחון ובחזית הכלכלית נמשך.
כפי שהוסכם על דעת כל חברי ועדת חוץ וביטחון, הדיון בנושא זה יסוכם בישיבה הבאה של ועדת החוץ והביטחון.


קטגוריות:

, ,


הערות:

[שירות נשים, הכשרה מקצועית]


קובץ מקור:

601


עמודים בארכיון:

303-294


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 21.04.2020
הורדת המסמך

עריכה