הודעת הממשלה על צירוף חבר נוסף לממשלה (תשובה), 4.12.1963
04/12/1963-

תקציר:

שמח לשבחים להם זוכה חבר הכנסת גוברין שהוא חבר חדש בממשלה. תוהה מדוע גם בהזדמנות זו נשלפו כל הטענות, כל הביקורת וכל הנושאים כנגד הממשלה על ידי חברי הכנסת שדיברו. דיברו על הפיחות, דיברו על בסיס התקציב, על מטבע זר, על העניין הדתי ועוד. האם כל הדיבורים האלה נובעים מאהבת ישראל? “ואני מעיד על עצמי שאינני חש שנאה ליהודים, תהיינה המריבות כאשר תהיינה. מדברים על אהבת ישראל, על הסרת מחיצות, אבל האמנם אתם עושים הכל בשל כך? האמנם כל מה שאתם עושים ומדברים כאן הוא בדיוק כך שיכול להביא לשלמות ולאחידות ולהבנת אחד את השני?” בעניין הדתי – הרבנות היא מוסדר מכובד ומאושר על ידי הממשלה אבל אי אפשר לחיות בצל חרמות. מתייחס לדיווחים על החרמת כל אניות צים. לא מפקפק באהבת ישראל והמדינה של חברי הכנסת שדיברו לפניו אבל קורא להם להראות את האהבה הזו במעשים. האיום בהחרמה הוא כפיה ולתרבות הכפייה אי אפשר להסכים. מבקש מכולם, אלה שיצביעו בעד הממשלה ובעד גוברין, אלה שיצביעו בעד גוברין ונגד הממשלה ואלה שיצביעו בעד הממשלה ונגד גוברין – מכולם הוא מבקש לאשר את הצעת הממשלה.


קטגוריות:

, , , ,


קובץ מקור:

601


עמודים בארכיון:

151-144


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 21.04.2020
הורדת המסמך

עריכה