משרד-ראש-הממשלה-נאום-ראש-הממשלה-ל.-אשכול-בכנסת-כה-באדר-תשכד-–-9.3.1964

-

תקציר:

משרד-ראש-הממשלה-נאום-ראש-הממשלה-ל.-אשכול-בכנסת-כה-באדר-תשכד-–-9.3.1964


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 03.01.2018
הורדת המסמך

עריכה