הממשלה-מר-לוי-אשכול-לעצרת-החגיגית-לציון-יובל-ה-120-של-בני-ברית-–-בהיכל-התרבות.-17.12.63

-

תקציר:

הממשלה-מר-לוי-אשכול-לעצרת-החגיגית-לציון-יובל-ה-120-של-בני-ברית-–-בהיכל-התרבות.-17.12.63


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 13.01.2018
הורדת המסמך

עריכה