הממשלה-מר-לוי-אשכול-לעצרת-החגיגית-לציון-יובל-ה-120-של-בני-ברית-בהיכל-התרבות-17.12.1963

-

תקציר:

הממשלה-מר-לוי-אשכול-לעצרת-החגיגית-לציון-יובל-ה-120-של-בני-ברית-בהיכל-התרבות-17.12.1963


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 21.04.2020
הורדת המסמך

עריכה