דברי ראש הממשלה מר לוי אשכול לעצרת החגיגית לציון יובל ה-120 של בני ברית בהיכל התרבות, 17.12.1963
17/12/1963-

תקציר:

לפני 120 שנה התקבצו כמה אלפי יהודים ברחבי אמריקה, רובם היו יוצאי גרמניה. הם הגיעו לארה”ב לחפש את אושרם ולהבטיח את עתידם עמוסים במורשת אבות מסורת דורות וספוגים בערכי היהדות. כדי שלא יאבדו את הקשר עם העבר ומחשש שיתרופפו החיים היהודים על המנהגים המצוות והיסודות הרוחניים ומחשש שיטמעו בין השכנים הקימו 12 המייסדים את ארגון בני ברית. שם הארגון מרמז על הברית שבין אבי האומה לבין אלוהי אברהם שהבטיח כי אפילו אם ירדו לגולה שוב ישובו אל ארצם. האם הם צפו כי יהדות ארה”ב תמנה כ-6 מיליון יהודים וכי זו תהיה הקהילה הגדולה והעשירה בתולדות ישראל וכי ארגון בני ברית ימנה יותר מחצי מיליון חברים? אפשר לשער שהם האמינו כי ימים כאלה יגיעו והראיה לכך היא הדאגה ההתעניינות של הארגון בארץ ישראל וביהודים הגרים בה לכל אורך הדרך.
כבר בשנת 1895, עם מגפת החולירע הושיט הארגון הצעיר עזרה ליישוב היהודי בארץ באמצעות השר הנדיב משה מונטיפיורי.
מאז ועד היום ענייני האומה בארץ קרובים לליבו של מסדר “בני ברית”. בשנת 1947, בימי המאבק על הקמת המדינה באו”ם, שליח בני ברית, מר הנרי מונסקו ז”ל שעמד בראש הארגון התייצב כדי לסייע.
עם הקמת המדינה הקשרים עם הארגון התחזקו ובני ברית הפך לבעל ברית מסור ונאמן ליישוב בארץ ולמדינת ישראל: תמיכה במגבית היהודית, הפצת אגרות חוב ישראליות, הקשבה וסיוע לצרכים ולבעיות של עם ישראל המפוזר בעולם והמתקבץ בארצו.
עם השינויים הכבירים בחיי העם היהודי, ידע המסדר לשנות את דרך הפעולה ולהתאים עצמו לנסיבות החדשות. קיום הוועידה העולמית של המסדר בישראל לפני מספר שנים מעיד על החשיבות והמרכזיות של המדינה בחיי העם היהודי.
למרבה השמחה זו לא הייתה החלטה חד פעמית. אני מברך אתכם מראש לקראת הוועידה העולמית שתתקיים בישראל בשנת 1965.
חוש המציאות הבריא של בני ברית ליווה את הפעולה כאשר נתתם שכם לקרן הקיימת לישראל בסיוע לגאולת אדמות ולהקמת ישובים בעמק ובגלבוע. כך גם בפעולה לחיזוק וקיום “הוועד למען החייל” וכיום בהפניית משאבים ומאמצים לאפיקי החינוך.
מסדר “בני ברית” הוא בין ארצי ועל מפלגתי ומאחד בקרבו זרמים שונים, יוצאי ארצות וקהילות שונות וכך הוא מבין את המעשה הנועז והנפלא שבמיזוג גלוית וליכודן בישראל.
כיום המסדר החל בהקמת גני ילדים, ייסוד ספריות וציודן לטובת גלי העלייה החדשה.
עוד תורם המסדר להבנת היהדות בת זמננו בדרך של ייזום מכון באוניברסיטה העברית המוקדש למטרה חשובה זו. עוד מתכנן המסדר מלגות לתלמידים מחוננים בבתי הספר התיכוניים. כל המעשים האלה, גם אם הם בתחילתם הם רמז לבאות.
בהגיעו של הארגון לגיל המכובד של 120, אין הוא יכול לנוח על זירי העבר אלא להיפך, העבר צריך לשמש תביעה לקריאה לבאות. זהו דור הגאולה, דור חידוש קוממיות ישראל.
צריך לזכור כי עד כה הצלחנו לרכז לגאול ולהעלות רק כשישית מהאומה לישראל. ישראל זקוקה לחיזוק וגידול מתמיד כדי להפוך למדינה בעלת רמה גבוה מבחינה חומרית וכמותית וכן מבחינה רוחנית, מוסרית ואיכותית.
תהליכי טמיעה והתבוללות מאיימים על הקיום היהודי בגולה. ההשראה והחיזוק יבואו מהמקורות, השפה, רוחו וגאונו של ישראל ובשגשוג החומרי והרוחני של ישראל.
בפני המדינה עומדים אתגרים רבים ומסובכים, אתם יודעים אותם ולא אסתיר את דאגתי.
תוך מספר שנים נעלה לארץ כמעט את כל בני הקהילות מארצות המצוקה. כשנסיים פעולה זו נשאל “מאין יבוא עזרנו”. נהיה זקוקים למספר גדול של כוחות רעננים לצעירים בעלי ידע והשכלה, נושאי רוח הדמוקרטיה והיהדות, למבוגרים בעלי ניסיון יכולת, אמצעים ויוזמה.
“אני מאמין כי חיל שלום וגאולה כזה קום יקום, ומארצות הרווחה בוא יבואו”. על הרוצים בטובתנו להכיר בכך ולכוון פעילותם ודרכי חינוכם לייעוד זה.
אני מברך את המסדר להבין את מצבנו בהווה, לחזות את הצפוי בעתיד ולסייע לפעולה ולמעשים.


קטגוריות:

, , , , , , ,


קובץ מקור:

601


עמודים בארכיון:

260-251


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 21.04.2020
הורדת המסמך

עריכה