הממשלה-מר-לוי-אשכול-בסיום-קורסים-של-המחלקה-לשיתוף-בינלאומי-ירושלים-בית-אלישבע-יום-ג-ט-באב-תשכג-30.7.1963-598.2-7

-

תקציר:

הממשלה-מר-לוי-אשכול-בסיום-קורסים-של-המחלקה-לשיתוף-בינלאומי-ירושלים-בית-אלישבע-יום-ג-ט-באב-תשכג-30.7.1963-598.2-7


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 29.04.2020
הורדת המסמך

עריכה