-הממשלה-מר-לוי-אשכול-בסיום-קורסים-של-המחלקה-לשיתוף-בינלאומי-ירושלים-בית-אלישבע-יום-ג-ט-באב-תשכג-30

-הממשלה-מר-לוי-אשכול-בסיום-קורסים-של-המחלקה-לשיתוף-בינלאומי-ירושלים-בית-אלישבע-יום-ג-ט-באב-תשכג-30
-

תקציר:

-הממשלה-מר-לוי-אשכול-בסיום-קורסים-של-המחלקה-לשיתוף-בינלאומי-ירושלים-בית-אלישבע-יום-ג-ט-באב-תשכג-30


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 29.04.2020
הורדת המסמך

עריכה