דברי ראש הממשלה מר לוי אשכול בסיום קורסים של המחלקה לשיתוף בינלאומי – ירושלים, בית-אלישבע, 30.7.1963

דברי ראש הממשלה מר לוי אשכול בסיום קורסים של המחלקה לשיתוף בינלאומי – ירושלים, בית-אלישבע, 30.7.1963
-

תקציר:

דברי ראש הממשלה מר לוי אשכול בסיום קורסים של המחלקה לשיתוף בינלאומי – ירושלים, בית-אלישבע, 30.7.1963


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 19.04.2020
הורדת המסמך

עריכה