דברי ראש הממשלה ושר הביטחון מר לוי אשכול בכנס גייסות שריון במלאות עשור למבצע קדש, 27.10.1966
27/10/1966-

תקציר:

עשור מאז מבצע סיני וכל מבחן שמאחורינו משמש אות וסימן למבחנים שעוד לפנינו. העבר מלמד שכל מערכה קשה ומורכבת יותר מקודמותיה. הכוח של ישראל נובע בין היתר מהאופטימיות והנאיביות. המצב בעולם ובמזרח התיכון כיום שונה משהיה בעבר. ישראל של היום היא עובדה גמורה ומושרשת. יש לישראל ידידים באירופה באמריקה הצפונית ובאמריקה הדרומית, באפריקה ובאסיה. עם זאת מלאכת ההגנה העצמית של ישראל נתונה בידיה ולא בידי אחרים.
התפתחות צה”ל נעשתה בשלושה שלבים – הראשון לאחר מלחמת השחרור על ידי מתן דפוסים ארגוניים. מצרים הפכה לנושאת דגל האיבה נגד ישראל. במבצע סיני הוכיחה ישראל כי היא יכולה לה. הלקח העיקרי מהמלחמה הוא שהאויבים והמתנכלים לישראל לא ינקו. עשור למבצע קדש הוא עשור להגנה על הנמל הדרומי. ולקחי מלחמת סיני הם השלב השני בהתפתחות צה”ל – זה היה מבחן הקרב הרציני ביותר של צה”ל על כוחו הארגוני וכוחות המילואים מאז מלחמת השחרור. למדנו כי הצלחה בקרב מבוססת על כוח האדם המשובח ועל הכילים המשוכללים שעמדו לרשות כוח האדם. לאחר המלחמה התחיל העידן הטכנולוגי שתובע שינוי והתאמה של שיטות העבודה גם בצבא. לצד רכש רב הגברנו גם את שיתוף הפעולה בין הצבא ליישובי הספר. לנח”ל וההיאחזויות חשיבות מיוחדת. גם לחיל הים תפקיד חשוב. צה”ל משתכלל ומשתפר ומתארגן מחדש כל הזמן. מרוץ החימוש גוזל משאבים שטוב היה אם היו מושקעים בעמי האזור ולא בפעולות איבה. מפעל המים הישראל חשוב וישראל לא תאפשר הטית מי הירדן. קיים פיצול בין מדינות ערב וישראל נאלצת להתמודד עם פעולות חבלה שבתמיכת ממשלת סוריה וישראל הבהירה כי היא מטילה על סוריה את האחריות לכך. ישראל ממשיכה לנקוט במדיניות חפצת שלום. השלב השלישי בהתפתחות צה”ל מתרחש ממש עכשיו – המשך חישולו של צה”ל על מרכיביו העיקריים ובניית כוח הרתעה משמעותי. שלב זה דורש השקעה תקציבית משמעותית כדי לבסס איכות טובה יותר וכמות גדולה יותר.


קטגוריות:

, , , , , , , ,


קובץ מקור:

490


עמודים בארכיון:

425-406


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 20.04.2020
הורדת המסמך

עריכה