דברי ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בישיבה המיוחדת של הממשלה, רצח קנדי, 24.11.1963

דברי ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בישיבה המיוחדת של הממשלה, רצח קנדי, 24.11.1963
-

תקציר:

דברי ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בישיבה המיוחדת של הממשלה, רצח קנדי, 24.11.1963


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 12.12.2019
הורדת המסמך

עריכה