דברי ראש הממשלה בחגיגות העשור למכון לחקר הנגב, 24.6.1968
24/06/1968-

תקציר:

נאום לציון עשור למכון לחקר הנגב.
“בשעה שהמדובר הוא במכון לחקר הנגב, יש לעתיד שלושה פנים, והם אחוזים ודבוקים זה בזה: עתידו של המכון עצמו, עתידה של אוניברסיטת הנגב העתידה לקום ולהתפתח ועתידו של הנגב ממש […] הפרחת השממה וכיבושה – זהו האתגר הלאומי הדחוף העומד לפנינו, ולפיכך אנו יכולים וחייבים לסייע בזה לאנושות כולה. פנים רבות להפרחה, בעיני, לפחות, המאמצים הדרמתיים ביותר נעשים בתחום המתקת המים […] הנגב המיושב, העולה בחזוננו, אינו פרובינציה נידחת. כשם שהוא יהיה חי הנושא את עצמו מבחינת החיים והמחייה, כך הוא יהיה חי הנושא את עצמו מצד החברה והתרבות.
וכאן בשורת העתיד השנייה במכון לחקר הנגב: הוא גרעין יסודי עם הקריה למחקר גרעיני בנגב וכמובן המכון להשכלה גבוהה הנגב העתידה לקום”.


קטגוריות:

, , , ,


קובץ מקור:

491


עמודים בארכיון:

61-54


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 16.05.2020
הורדת המסמך

עריכה