דברי ראש הממשלה אשכול בישיבת ועדת העורכים, 26.11.1968
26/11/1968-

תקציר:

שיחה שמוגדרת כ”סודי ביותר”; אשכול מפרט את מצב העלייה ומדבר בעיקר על העלייה ממזרח אירופה ואומר כי על הממשלה והעיתונות לתת תשומת לב מיוחדת לאנטישמיות הגואה במזרח אירופה; על השיחות עם שר החוץ של רומניה; רשימות מפורטות של קליטת העלייה


קטגוריות:

, , , ,


קובץ מקור:

459


עמודים בארכיון:

201-221


המסמך הועלה על ידי: לואיז סובן בתאריך: 12.09.2019
הורדת המסמך

עריכה