דברי החבר ל. אשכול, המושב ה-13 של מועצת המפלגה, תל אביב, 10-14.4.1939

דברי החבר ל. אשכול, המושב ה-13 של מועצת המפלגה, תל אביב, 10-14.4.1939
-

תקציר:

דברי החבר ל. אשכול, המושב ה-13 של מועצת המפלגה, תל אביב, 10-14.4.1939


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 12.12.2019
הורדת המסמך

עריכה