מר-ל.-אשכול-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בפני-משלחת-של-יהדות-צרפת-ביום-4.11.1963

-

תקציר:

מר-ל.-אשכול-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בפני-משלחת-של-יהדות-צרפת-ביום-4.11.1963


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 21.04.2020
הורדת המסמך

עריכה