-מר-לוי-אשכול-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בפני-תא-הסטודנטים-חברי-מפאי-בירושלים-ביום-15-בדצמבר-1964

-מר-לוי-אשכול-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בפני-תא-הסטודנטים-חברי-מפאי-בירושלים-ביום-15-בדצמבר-1964
-

תקציר:

-מר-לוי-אשכול-ראש-הממשלה-ושר-הביטחון-בפני-תא-הסטודנטים-חברי-מפאי-בירושלים-ביום-15-בדצמבר-1964


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 02.01.2018
הורדת המסמך

עריכה