הממשלה-בפתיחת-הקונגרס-העולמי-הראשון-של-מהנדסים-ואדריכלים-בירושלים-19.12.67

-

תקציר:

הממשלה-בפתיחת-הקונגרס-העולמי-הראשון-של-מהנדסים-ואדריכלים-בירושלים-19.12.67


קטגוריות:


קובץ מקור:


עמודים בארכיון:


המסמך הועלה על ידי: בתאריך: 17.01.2018
הורדת המסמך

עריכה