(ברכב מקדימה) אשכול וצבי צור מנכ”ל מקורות

ביקור רהמ במוביל הארצי 23.1.64. 11/29

גליל 23.1.1964

ביקור רה”מ במוביל הארצי
23/01/1964-

תקציר:

(ברכב מקדימה) אשכול וצבי צור מנכ”ל מקורות ביקור רהמ במוביל הארצי 23.1.64. 11/29 גליל 23.1.1964


קטגוריות:

,


הערות:

(ברכב מקדימה) אשכול וצבי צור מנכ”ל מקורות

ביקור רהמ במוביל הארצי 23.1.64. 11/29

גליל 23.1.1964


קובץ מקור:

YLEF-099


עמודים בארכיון:

YLE-1964-01-23-06296


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה