אשכול שותה מים, מאחוריו יוסף ויץ מהקה”ק

2… כורזים – 4.4.62

ביקור במקום מיועד להיאחזות נח”ל
04/04/1962-

תקציר:

אשכול שותה מים, מאחוריו יוסף ויץ מהקה”ק 2… כורזים – 4.4.62


קטגוריות:


הערות:

אשכול שותה מים, מאחוריו יוסף ויץ מהקה”ק

2… כורזים – 4.4.62


קובץ מקור:

YLEF-119


עמודים בארכיון:

YLE-1962-04-04-07667


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 30.12.2021
הורדת המסמך

עריכה