אשכול בפגישה במשרד

לשכת שר האוצר, ירושלים 24.6.1963

24/6/63 X

אשכול
24/06/1963-

תקציר:

אשכול בפגישה במשרד לשכת שר האוצר, ירושלים 24.6.1963 24/6/63 X


קטגוריות:


הערות:

אשכול בפגישה במשרד

לשכת שר האוצר, ירושלים 24.6.1963

24/6/63 X


קובץ מקור:

YLEF-100


עמודים בארכיון:

YLE-1963-06-24-04756


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה