אשכול עם שיזף ודולב רפאלי נכדיו

דגניה ב 2.8.1964

אוגוסט 1964. 43628

אשכול עם נכדיו
02/08/1964-

תקציר:

אשכול עם שיזף ודולב רפאלי נכדיו דגניה ב 2.8.1964 אוגוסט 1964. 43628


קטגוריות:

,


הערות:

אשכול עם שיזף ודולב רפאלי נכדיו

דגניה ב 2.8.1964

אוגוסט 1964. 43628


קובץ מקור:

YLEF-104


עמודים בארכיון:

YLE-1964-08-02-06415


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה