אשכול עם שיזף ודולב רפאלי נכדיו

דגניה ב’,  2.8.1964

1964. 43816

אשכול עם נכדיו
02/08/1964-

תקציר:

אשכול עם שיזף ודולב רפאלי נכדיו דגניה ב’,  2.8.1964 1964. 43816


קטגוריות:

,


הערות:

אשכול עם שיזף ודולב רפאלי נכדיו

דגניה ב’,  2.8.1964

1964. 43816


קובץ מקור:

YLEF-104


עמודים בארכיון:

YLE-1964-08-02-06420


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה