אשכול נואם בארוחה, (משמאל) חיים בר לב הרמטכ”ל, (במרכז) ישראל ליאור המזכיר הצבאי של רה”מ

בית סוקולוב, תל אביב 29.11.1968

ארוחת צהריים עם עורכי העיתונים 29.11.68. 1024/17

ארוחת צהריים עם עורכי עיתונים
29/11/1968-

תקציר:

אשכול נואם בארוחה, (משמאל) חיים בר לב הרמטכ”ל, (במרכז) ישראל ליאור המזכיר הצבאי של רה”מ בית סוקולוב, תל אביב 29.11.1968 ארוחת צהריים עם עורכי העיתונים 29.11.68. 1024/17


קטגוריות:

,


הערות:

אשכול נואם בארוחה, (משמאל) חיים בר לב הרמטכ”ל, (במרכז) ישראל ליאור המזכיר הצבאי של רה”מ

בית סוקולוב, תל אביב 29.11.1968

ארוחת צהריים עם עורכי העיתונים 29.11.68. 1024/17


קובץ מקור:

YLEF-111


עמודים בארכיון:

YLE-1968-11-29-07548


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 05.01.2022
הורדת המסמך

עריכה