אשכול עם מצלמה באירוע

מלון המלך דוד ירושלים, 16.2.1964

כל הזכויות שמורות לצלם העתונות י. פריידין רח’ אבן גבירול 7 תל אביב טל. 220606. במלון המלך דוד (א”צ למלך בלגיה ורעיתו) ירושלים 16.2.64

צלם ובעל זכויות: י. פריידין

ארוחת צהריים לכבוד מלך בלגיה
16/02/1964-

תקציר:

אשכול עם מצלמה באירוע מלון המלך דוד ירושלים, 16.2.1964 כל הזכויות שמורות לצלם העתונות י. פריידין רח’ אבן גבירול 7 תל אביב טל. 220606. במלון המלך דוד (א”צ למלך בלגיה ורעיתו) ירושלים 16.2.64 צלם ובעל זכויות: י. פריידין


קטגוריות:


הערות:

אשכול עם מצלמה באירוע

מלון המלך דוד ירושלים, 16.2.1964

כל הזכויות שמורות לצלם העתונות י. פריידין רח’ אבן גבירול 7 תל אביב טל. 220606. במלון המלך דוד (א”צ למלך בלגיה ורעיתו) ירושלים 16.2.64

צלם ובעל זכויות: י. פריידין


קובץ מקור:

YLEF-099


עמודים בארכיון:

YLE-1964-02-16-03950


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה