אשכול מדבר עם נציגים דנים

ירושלים 28.6.1967

זכויות שמורות ד”ר ק. מאירוביץ ירושלים-רחביה רחוב קק”ל 27 טל. 39970. מזכ”ל מפלגת העבודה הדנית 28.6.67. 18307/10

צלם ובעל זכויות: ד”ר ק. מאירוביץ

ארוחת צהריים לכבוד מזכ”ל המפלגה הסוציאל דמוקרטית הדנית
28/06/1967-

תקציר:

אשכול מדבר עם נציגים דנים ירושלים 28.6.1967 זכויות שמורות ד”ר ק. מאירוביץ ירושלים-רחביה רחוב קק”ל 27 טל. 39970. מזכ”ל מפלגת העבודה הדנית 28.6.67. 18307/10 צלם ובעל זכויות: ד”ר ק. מאירוביץ


קטגוריות:


הערות:

אשכול מדבר עם נציגים דנים

ירושלים 28.6.1967

זכויות שמורות ד”ר ק. מאירוביץ ירושלים-רחביה רחוב קק”ל 27 טל. 39970. מזכ”ל מפלגת העבודה הדנית 28.6.67. 18307/10

צלם ובעל זכויות: ד”ר ק. מאירוביץ


קובץ מקור:

YLEF-105


עמודים בארכיון:

YLE-1967-06-28-04858


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 05.01.2022
הורדת המסמך

עריכה