(במרכז) אשכול, אדגר מיטשל האסטרונאוט, (שני משמאל) מרדכי איש שלום ראש העיר ירושלים

בית אלישבע, ירושלים 8.1.1964

זכויות שמורות: פוטו רוס רח’ הנביאים 43 ירושלים טל. 27884. א”ע לכבודאד מיטשל בבית אלישבע ירושלים – 8.1.64 27 a

ארוחת ערב לכבוד האסטרונאוט אדגר מיטשל
08/01/1963-

תקציר:

(במרכז) אשכול, אדגר מיטשל האסטרונאוט, (שני משמאל) מרדכי איש שלום ראש העיר ירושלים בית אלישבע, ירושלים 8.1.1964 זכויות שמורות: פוטו רוס רח’ הנביאים 43 ירושלים טל. 27884. א”ע לכבודאד מיטשל בבית אלישבע ירושלים – 8.1.64 27 a


קטגוריות:


הערות:

(במרכז) אשכול, אדגר מיטשל האסטרונאוט, (שני משמאל) מרדכי איש שלום ראש העיר ירושלים

בית אלישבע, ירושלים 8.1.1964

זכויות שמורות: פוטו רוס רח’ הנביאים 43 ירושלים טל. 27884. א”ע לכבודאד מיטשל בבית אלישבע ירושלים – 8.1.64 27 a


קובץ מקור:

YLEF-099


עמודים בארכיון:

YLE-1964-01-08-03899


המסמך הועלה על ידי: שירה דויטש בתאריך: 31.12.2021
הורדת המסמך

עריכה