אל מר אביחי מאת ד”ר מ. תבור, קלן, לקראת שיחה בטלוויזיה עם ראש הממשלה, 14.12.1964
14/12/1964-

תקציר:

תיאור טכני של הראיון המתוכנן ושמות העיתונאים הגרמנים ואנשי הצוות הגרמנים.
כולל ששת הנושאים שיעלו בראיון – הגרמנים לא שולחים רשימת שאלות כנוהג עיתונאי.


קטגוריות:

,


קובץ מקור:

28


עמודים בארכיון:

48-47


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 21.04.2020
הורדת המסמך

עריכה