אל אפלבאום מיחזקאל המאירי, 9.9.1963
09/09/1963-

תקציר:

נוסח השאלות והתשובות שיתפרסם בעיתון “עלי גליל” בערב ראש השנה הקרוב.


קטגוריות:


קובץ מקור:

28


עמודים בארכיון:

574-575


המסמך הועלה על ידי: שי אמיתי בתאריך: 30.04.2020
הורדת המסמך

עריכה