מדענים, ימין, הגמוניה, תנועת הפועלים, משק פועלים, הפרטה

אל אמנון בן-יוחנן מפדהצור, עיתון למרחב, רשימת שאלות, 6.5.1964
06/05/1964-

תקציר:

פדהצור מעיתון למרחב שולח אל אמנון בן יוחנן את רשימת השאלות שישאלו את ראש הממשלה: מה מטרת הפגישה עם ג’ונסון ומה הנושאים שיעלו בה; התכנית, אם יש כזו לגבי שת”פ עם ארה”ב בנושא התפלת מי-ים ו”הנושא העדין”; היחס של אשכול לאוריינטציה אמריקאית לעומת אירופית והאם ניתן לשלב בין השתיים; לאור הבקיעים ביחסי צרפת גרמניה האם יש לבדוק את היחסים עם גרמניה; היחס לגרמניה בעניין המדענים הגרמניים במצרים; האם אין מקום לחשוף את כוונותיו של נאצר; לאור ההפשרה האם לא הגיע הזמן ליוזמה נועזת לחיזוק הקשרים עם בריה”מ; מה המסקנות הנדרשות מחדירת ההשפעה של סין לאפריקה והמזרח התיכון; על האפשרות ליצור כוח מדיני עם מדינות המזרח הקרוב ואפריקה; הדחת לבון, שלום בית במפא”י, הקמת המערך; הסיכוי לצירוף מפ”ם לממשלה; האם יש סכנה מצד הימין לערעור ההגמוניה של הפועלים בשלטון; מה הצעדים הנדרשים לחיזוק משק הפועלים והסוציאליזם; על מכירת אדמות מדינה ומסירת מפעלי ייסוד לידי יחידים (הפרטה); על משבר האמון בהסתדרות, האפשרות לחיזוק הכוחות השורשיים בתנועת הפועלים; למען הנוער – האם יחודש זרם העובדים בחינוך; האם לא צריך להפריד בין דת ומדינה; הבעיות הכלכליות של המדינה דרך עיניו של אשכול כראש ממשלה, ערעור האיזון בין המשק הפרטי לציבורי, התעשרות נצלנית, ספסרות בקרקעות


קטגוריות:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


הערות:

מדענים, ימין, הגמוניה, תנועת הפועלים, משק פועלים, הפרטה


קובץ מקור:

28


עמודים בארכיון:

221-223


המסמך הועלה על ידי: שביט בן אריה בתאריך: 20.04.2020
הורדת המסמך

עריכה