• פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
  • פורמט תאריך:DD סלאש MM סלאש YYYY
  • סוגי שדות מורשים: doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, jpeg, jpg.
  • סוגי שדות מורשים: mp3, mp4.